مجموعه نکات آموزش مداحی قسمت اول- حسین معینی

3,228

مجموعه نکات آموزش مداحی (طریق ارادت) قسمت اول این برنامه در ماه صفر المعظم سال 1396 از شبکه استانی بوشهر پخش شد که مورد استقبال خیل عظیمی از هم استانی ها و دیگر استان ها قرار گرفت