5 راهکاری که پرورش گوسفند را بهبود دهیم، چیست؟

1,051
نقش سیستم و برنامه ریزی در بهبود پرورش گوسفندان چیست؟ جمع آوری داده از گوسفندان چگونه به روند بهبود گوسفند داری کمک می کند؟ ویدئوهای بیشتر را در کانال کیفیت گستر شریف ببینید. برای درخواست مشاوره و آموزش به سایت www.qgsco.com مراجعه نمایید.
آقازاده - قسمت 14
%95
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: 52 دقیقه
آقازاده - قسمت 14
pixel