تعویض مفصل ران بیمار 90 ساله

387
تعويض مجدد مفصل ران كامل (تنه ران و كاسه لگن) براى بيمار ٩٠ ساله اى كه قبلاً توسط همكاران به دليل شكستگى گردن ران پروتز نوع قديمى مور گذاشته شده بود و با نشست پروتز ، تنه ران به طرف بالا رفته و لبه تنه ران به لگن گير مى كرد و موجب درد شديد مى شد و با تعويض كامل مفصل ران با پروتز هاى مدرن تر مشكل بيمار حل و روز بعد از عمل راه اندازى شد.
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel