سلولهای حاشیه ای ، تولید اسید معده

1,490
کانال علی قلیان اول
کانال علی قلیان اول 158 دنبال‌ کننده

سلول حاشیه ای در غده های معده شما قرار دارند و اسید معده (HCl) را تولید میکنند . این انیمیشن مکانیسم های داخل سلولی و حرکت های مولکولی مورد نیاز برای تولید اسید در سلول حاشیه ای یا پاریه تال تا فعالیت پمپ هیدروکلریک اسید و ترشح این اسید به فضای داخل معده را به بیننده نشان میدهد.