ساخت بالابر هیدرولیکی ساده

1,830
در این فیلم یک سیستم در مقایس کوچک بالابر هیدرولیکی به صورت خیلی ساده نمایش داده شده است. ساخت بالابر هیدرولیکی خانگی توسط شرکت ابتکار صنعت نوین آدرس سایت ما https://ebtekarsanat.com
لامپ صد 10.9 هزار دنبال کننده
pixel