کلیپ کتاب امیر من: مشکلت را فقط حسین حل می کند

483
نمکتاب 101 دنبال‌ کننده

بخشنده ترین این دیار حسین است. -مشکلت را فقط حسین حل می کند! -از من می شنوی جز با حسین با کسی دیگر در میان نگذار! –حسین را که ببینی خودش کارت را سامان می دهد! -این جا بی خود نگرد، خانه ی پسر علی از آن سوست! هق هق گریه هم را خاموش نمی کنم! جلوی اشک هایم را نمی گیرم! به خودم دلداری نمی دهم تا آرام شوم! اما خدایا! فقط حسین است که می تواند برای تو همه ی زندگی اش را ببخشد. #امیر_من #عهد_مانا #نرجس_شکوریان_فرد #حسین #عشق #محرم #اربعین #نمکتاب #کتاب_خوب_بخوانیم

نمکتاب 101 دنبال کننده
pixel