جشن بزرگ میلاد حضرت زهرا و هفتصدمین سال قیام سربداران3

685

جشن بزرگ میلاد حضرت زهرا و هفتصدمین سال قیام سربداران کاری از موسسه فرهنگی هنری مذهبی کمیل شهرستان سبزوار ( شهرک باشتین )