مهارت پرندهای کاغذی:موشک کاغذی متفاوت

901

در این ویدئو.،یک مدل موشک کاغذی متفاوت ساخته و معرفی میشود.(*مشخص نیست،در عمل درست کار می کند،یا که خیر!)

Sinaset
Sinaset 5.1 هزار دنبال کننده