تبعیض جنسیتی در«بی بی سی»

962
اینجا لندن، مقابل ساختمان بنگاه خبرپراکنی سلطنتی بریتانیا، بی بی‎ سی، نظر شهروندان انگلیسی را درباره تبعیض جنسیتی در پرداخت های بی بی‎ سی به کارمندان خود جویا شدیم.
خبرگزاری تسنیم 5.1 هزار دنبال کننده
pixel