قانون ششم جهان هستی | تفکر مثبت

653

در راه رسیدن به موفقیت و شادی ،تفکر مثبت امری است ضروری. تفکر مثبت یعنی داشتن امید همیشگی به یافتن راه حل. تفکر مثبت یعنی انتظار دریافت بهترینها از جهان هستی و اعتماد به اینکه بهترین نتیجه را خواهد داد. تفکر مثبت انکار بدی ها و مشکلات نیست بلکه توجه نکردن به آنهاست. برای دریافت آموزشهای بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید: sormeyli.com

sormeyli2000
sormeyli2000 13 دنبال کننده