راهنمای جامع جذب سرمایه استارتاپ ها

50

هر استارتاپ برای رشد و توسعه به جذب سرمایه نیاز پیدا می کند. در بیشتر موارد جذب و یا عدم جذب سرمایه تاثیر مستقیم بر روی موفقیت یک استارتاپ می گذارد. در اکوسیستم کارآفرینی ایران در حال حاضر تعداد سرمایه گذارها و فرصت های جذب سرمایه چندانی وجود ندارد، بنابراین کارآفرینان باید به بهترین نحو ممکن از فرصت های موجود استفاده کنند و سرمایه مورد نیاز برای رشد استارتاپ خود را جذب نمایند. جهت دریافت کامل این دوره آموزشی به آدرس زیر مراجعه کنید : https://danup.ir/courses/complete-guide-for-fundraising/

Danup
Danup 12 دنبال کننده