خرین حرف های دو دختر اصفهانی قبل از خودکشی

5,963
زشت ترین نوع ظلم:بترس از ظلم کردن به کسی که ب جز خدا کسی را ندارد! که نابودت کند آهَش.اگر قلبی به درد آری.رفقا باید خیلی مراقب باشیم در رفتار با دیگران!پدر،مادر،اقوام.مبادا دل کسی را بشکینم!که دل شکستن آسان است ودل بدست آوردن خیلی سخته!و اینکه کسی که دل مومنی را بشکند اگر کل دنیارا هم به او بدهد،جبران نمی کن..روایته!ای جوونایی که خودتونو درگیر روابط دختر پسری و...کردین!مبادا موقع جدا شدن دل طرف مقابلتون رو بشکنید!ضمنا دختر بازیچه شما نیست که بیای توی زندگیش،وبعد بذاری بری!حق الناس فقط مال یتیم خوردن نیستا
hosein 7 دنبال کننده
pixel