گلّهء ماهی ده‌باله شاهی: Alepes vari

794

ماهی ده‌باله شاهی (Alepes vari) از خانواده گیش‌ماهیان و ساکن آب‌های ایران در خلیج فارس و دریای عمان است. طول این ماهی تا 50 سانتیمتر می‌رسد. ارزش صید تجاری کمی دارد. این ماهی در آب‌های کم‌عمق و زیر ده متر بیشتر مشاهده می‌شود و گله‌های فشرده تشکیل می‌دهد. بیشتر میگوخوار است. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Alepes-vari.html