شفافیت گزارشگری مالی در صنعت بیمه در گفتگو با حسابداران

742
مصاحبه خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با هوشنگ خستوئی (عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران)، محسن قاسمی (دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران)، سیدمحمدباقرآبادی (دبیر علمی سی و نهمین همایش انجمن) و ابراهیم نوروزبیگی (مدیر اجرایی مرکز آموزش حسابداران خبره - PACT) در سی و نهمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران، «پیاده‎سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در صنعت بیمه»، 8 شهریور 1396
pixel