کنایه جواد هاشمی به حذف فردوسی پور و برنامه نود

2,802

برنامه تب تاب (98/2/2)

کلاکت
کلاکت 10.7 هزار دنبال کننده