مصاحبه رحیم خستو سخنگوی شورای اسلامی شهر کرج در خصوص نوسازی ناوگان اتوبوسرانی

33
30 دستگاه اتوبوس به خطوط پرتردد شهر اضافه شد،این تعداد اتوبوس با اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان با تامین از اعتبارات شهرداری کرج خریداری و وارد مدار خدمت رسانی به شهر و شهروندان شد.
pixel