اگر لانه جاسوسی تسخیر نمیشد انقلاب به 40 سالگی نمی رسید!

132

سخنرانی سرلشکر جعفری در راهپیمایی ۱۳ آبان 97

کلاکت
کلاکت 10.7 هزار دنبال کننده