برنامه دوربین؛ قسمت19 ؛ یلدا در منزل خانم جبلی؛ شبکه جهانی جام جم

171

قسمت نوزدهم ؛ بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان موضوع: یلدا در منزل خانم جبلی وایشان برای این مناسبت از اشعارحافظ میخوانند. ارسالی از: خانم جبلی از استرالیا شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید. برنامه زنده دوربین شنبه ها ساعت 21:45