پشت صحنه برنامه پیشران تمدن |۹۸.۰۴,۰۴| بخش چهارم

28

پشت صحنه برنامه پیشران تمدن با موضوع تحقق پذیری و ابعاد اجتماعی شدن بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری ، با حضور : دکتر محمد رضا سبزعلیپور (رئیس مرکز تجارت جهانی ایران) ، دکتر حبیب ترکاشوند (کارشناس سیاسی) ، سجاد زمانی (خبرنگار خبرگزاری فارس) ، سیدحسن موسوی فرد (کارشناس اقتصادی) و احد شیرزاد (خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس)