پشت صحنه برگشت لمپارد به چلسی

78

پشت صحنه ساخت ویدیو باشگاه چلسی برای خوش آمد گویی به فرانک لمپارد در بازگشتش به عنوان سرمربی تیم.