پشت صحنه برگشت لمپارد به چلسی

101
پشت صحنه ساخت ویدیو باشگاه چلسی برای خوش آمد گویی به فرانک لمپارد در بازگشتش به عنوان سرمربی تیم.
pixel