تحلیل چشم انداز اقتصاد ایران (علی صادقی)

845

بخشی از وبینار برترین حوزه های سرمایه گذاری در سال 98

مطرب
%90
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: یک ساعت و 44 دقیقه
مطرب
pixel