پسوند dan beri و dir در ترکی استانبولی

193

آموزش ترکی استانبولی حسین ساعدی کانال تلگرام @hosaedi کانال اینستاگرام @hoseyn.saedi

ساسان شوو

sasankhadem
191 56 هزار بازدید کل

♛ FORTNITE❤ o_o ♛ZEDONE❤

ZEDONE
381 693.4 هزار بازدید کل

شورش در شهر آم برات

Am_Berat
272 728.9 هزار بازدید کل