پسوند dan beri و dir در ترکی استانبولی

189

آموزش ترکی استانبولی حسین ساعدی کانال تلگرام @hosaedi کانال اینستاگرام @hoseyn.saedi