سخنان ظریف درباره تحریم های جدید

471

شکستن قول امریکاییها و تحریم های جدید علیه ایران!!/ سخنان ظریف درباره تحریم های جدید/ ادا درآوردن مترجم ناشنوایان در مراسم نلسون ماندلا/ شرکت اوباما در مراسم کسی که خودش او را تروریست نامیده!!/ اظهارات یکی از متهمان فتنه 88 علیه مجلس!!/

سایبری جهاد
سایبری جهاد 2.4 هزار دنبال کننده