دکلمه ی عاشقانه و غمگین

3,251
سیگارت را خاموش کن شعری از سجاد سوری با صدای شاعر
pixel