چهار راهبرد اجرایی کمیته امداد امام خمینی (ره)

319
خداآفرین به روز : حسین دشتی مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان شرقی در این گفتگو چهار راهبرد اجرایی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان آذربایجان شرقی را بیان می کند . http://khodafarinberooz.ir/
pixel