انگیزه درونی_انگیزه بیرونی_مقدمه بر کارگاه انگیزه و هدف

557

چگونه انگیزه را در خود تقویت کنیم تا بتوانیم در مسیر هدف هایمان باقی بمانیم؟

filimo
آستیگمات
%79
آستیگمات فیلمی به کارگردانی و تهیه کنندگی مجیدرضا مصطفوی و نویسندگی پیام کرمی و مجیدرضا مصطفوی است. این فیلم به مسائل بلوغ و نوجوانان می پردازد... مردی بعد از جدایی چند ساله از خانواده برگشته و می خواهد خانه اش را از زن و پسر و عروس و نوه اش پس بگیرد....
pixel