نیروی دریایی چینی 70 ساله شد با رژه نیروی دریایی هوایی

508

نیروی دریایی چینی 70 ساله را با رژه دریایی علامت گذاری می کند. نیروهای دریایی چین هفتادمین سالگرد خود را نشان می دهند. و آنها قطعا چیزی برای جشن گرفتن دارند، زیرا توانایی های نیروی دریایی کشور طی دهه گذشته به طور قاطع رشد کرده اند و قرار است حتی بیشتر گسترش یابد.Chinese navy marks 70th anniversary with naval parade. China's naval forces are marking their 70th anniversary. And they definitely have something to celebrate, as the nation's naval capabilities have grown exponentially over the past deca

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده