صحبتهای مهندس محمد علی خو در مورد دوره تخصصی پیاده سازی شبکه های عصبی در متلب

197

مهندس محمد علی خو یکی از شرکت کنندگان دوره تخصصی پیاده سازی شبکه های عصبی در متلب تابستان 97 هستند و نظرات خودشون رو درباره این دوره بیان میکنند. دوستان شرکت کننده قبل از شرکت در دوره میتوانند به نکاتی که دوستان شرکت کننده ذکر میکنند توجه کنند و سپس با دید باز در دوره شرکت کنند.

onlineBME
onlineBME 15 دنبال کننده