نان محلی سمنان

1,497
نان محلی سمنان بدلیل کیفیت آرد و دارا بودن سبوس و همچنین پخت مطلوب آن هنوز تقاضای زیادی میان مردم سمنان دارد.
2 سال پیش
# نان
pixel