لگولند برلین ـ سرزمین لگو برلین

37
لگو لند برلین که در سونی سنتر منطقه پستاماپلاتز واقع شده یکی از جاذبه های توریستی است خصوصا برای خانواده های بچه دار و لگو دوستان. بچه ها بسیار لذت بردند . تجربه ای متفاوت. در لگو لند. می توان مینی لند و جاذبه های توریستی برلین که با لگو ساخته شده را دید. سینمای سه یا چهار بعدی فیلم دید. توی کارگاه رفت و طریقه ساخت لگو و همچنین تاریخچه آن را آموخت.وتو رستوران لگویی غذا خورد که این آخری رو پیشنهاد نمیکنم! کانال کودکان در یوتیوب ، https://www.youtube.com/channel/UCT5q-dBWs5jv-J8rrHqjHc
pixel