داغترین‌ها: #یورو ۲۰۲۰

تغذیه و بیماران فرسایش مغز Dementia Nutrition

248
مراقبت درست در بهبود کیفیت زندگی عزیزان مبتلا به فرسایش مغز و طولانی کردن دوران استقلال آنها نقش مهمی ایفا می کند. یکی از اقدامات مهم مراقیتی در این زمینه، برنامه درست تغذیه و اجرای مناسب آن است. در این پادکست که در هفدهمین جلسه رو در روی مراقبین فرسایش مغز کرمان در تاریخ ۶ آذرماه ۱۳۹۷ ظبط شده است، به مسئله تغذیه، راهکارهای مربوطه، و نقش سازنده مراقب پرداختیم. دیدن این پادکست را به همه مراقبین عزیز توصیه می کنم.
pixel