استراتژی لینک‌سازی: از کی شروع به لینک‌سازی برای صفحه کنیم؟

73
در این ویدیو مهدی محمدی توضیح می‌دهد؛ یک صفحه چه مراحلی را باید برای رسیدن به رتبه اول گوگل طی کند و دقیقا از چه زمانی باید لینک‌سازی خارج سایت صورت گیرد؟
pixel