داغترین‌ها: #Copa America 2019

گروه برافشان در جشنواره کلاسیک ایرانی روی صحنه می رود

2,100

در دومین جشنواره موسیقی کلاسیک ایرانی گروه برافشان در سانس دوم روز ۱۷ آذر، ساعت ۲۱ روی صحنه می رود. بخشی از اجرایاین گروه را در کوک جشنواره هفدانگ تماشا کنید. / ۱۷ تا 24 آذر ماه ۱۳۹۶ / خرید اینترنتی بلیت: www.tiwall.com

هفدانگ
هفدانگ 9 هزار دنبال کننده