منتظر / صابر خراسانی

1,120
از آن نخست که در گوش من اذان دادند خدای عزوجل را به من نشان دادند کشید بر سر من پیر با خدایی دست و خواند به گوشم خدا بزرگتر است
saberkhorasani_ir 141 دنبال کننده
pixel