29 خرداد گزینه 4 با حضور دکتر سید هادی سرکشیک زاده

192

در واپسین روزهای بهار دکتر سرکشیک زاده مهمان برنامه گزینه 4 شبکه 4 بود در این برنامه که از اهمیت بالایی برخوردار بود ، حل تستهای کنکورهای اخیر در دستور کار بود