رتبه دوم ویدید اوارد 2

295

بزرگترین مسابقه شبیه سازی معماری ایرانی با بیش از 50 میلیون تومان جایزه های نقدی و غیر نقدی و داوران خارجی توسط ویوید ویژوال (محمدرضا محسنی، مهدی عبداللهی، یونس بنا) در سال 1397 برگزار شد و آقای محسن هاشمی به عنوان رتبه دوم این مسابقه انتخاب شد

Vivid Visual
Vivid Visual 67 دنبال کننده