اشتباهی رایج:امام زمان منتظر 313 نفر هستند تا ظهور کنند

219
سوشیا
سوشیا 218 دنبال‌ کننده
219 بازدید
اشتراک گذاری

توضیحات امام زمان در مورد اشتباهی رایج: آیاامام زمان منتظر 313 نفر هستند تا ظهور کنند؟

سوشیا
سوشیا 218 دنبال کننده