بهداشت ارتودنسی | دندانپزشکی سیمادنت

57

چنانچه همکاری شما در بحث بهداشت دهان و دندان در طول درمان مناسب باشد، درمان ارتودنسی شما تقریبا هیچ عارضه ای به همراه نخواهد داشت. دکتر مسعود داوودیان - متخصص ارتودنسی کلینیک تخصصی دندانپزشکی سیمادنت www.simadent.com