تمرین جلو بازو همراه با علی تبریزی

1,701

علی تبریزی اورال سه دوره مسابقات جهانی در سالهای نه چندان دور در حال تمرین عضلات جلوبازو با دمبل