انتقاد از وزارت بهداشت و طرح حمایتی دولت از مشاغل آسیب‌دیده

55
شبکه یک - 26 فروردین 99 - 22:11| نوروزی، کارشناس اقتصادی گفت: دولت می‌خواهد بکند این است که 75 هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات 12 درصدی می‌خواهد به کسب و کارهای آسیب‌دیده بدهد. یک انتقادهایی به این طرح وارد است. اولین انتقاد به این طرح این است که اصلا معلوم نیست بانک‌ها بتوانند این را اختصاص دهند یا نه چون دولت نمی‌خواهد بودجه جدیدی بیاورد. از منابعی که در خود بانک‌ها هست یعنی از محل نرخ ذخیره قانونی می‌خواهد این کار را انجام دهد و اصلا معلوم نیست این اتفاق بیفتد یا نه.
پایشگری 1.5 هزار دنبال کننده
pixel