به یاد میلوش فورمن (2018-1932)

178
ماهنامه فیلم
ماهنامه فیلم 6 دنبال‌ کننده

این کلیپی است که سایت «ایندی وایر» ساخته و کارنامه میلوش فورمن را مروری گذرا می کند. این کلیپ را برای شما ترجمه و زیرنویس کرده ایم.