کارگاه آموزش های مرتبط به حرفه آموزی و اشتغال

125
(دوره انتقال به بزرگسالی) کارگاه آموزش های مرتبط به حرفه آموزی و اشتغال کلاس های آموزشی آنلاین واحد آموزش، پژوهش و توانبخشی انجمن اتیسم ایران مدرس: جناب اقای روح الله فتح آبادی (دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه علامه طباطبایی ) برگزارشده مورخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۹
pixel