روغن های نباتی صنعتی ،تراریخته و ورود آن به ایران

478
خبرگزاری فانوس 431 دنبال‌ کننده
دانستنی های روغن، قسمت اول: تاریخپه ورود روغن نباتی های صنعتی و تراریخته به ایران و چیزهایی که باید در باره روغن های نباتی بدانید.
pixel