مستند بناهای مقدس با دوبله فارسی - پترا

273

*** دانلود نسخه کامل در www.MNDL.ir *** معابد سنگی بی نظیر پترا و مداین صالح، رازهای شگفت انگیزی در خود پنهان کرده اند. آیا این مکان ها مراکز یک تمدن زن سالار بوده اند که در آن ها زنان از برتری و امتیازات زیادی برخوردار بوده اند؟ در این برنامه با تصویربرداری بی نظیر وضوح «4K» از این اسرار رمزگشایی می کنیم.