تشییع پیکر سه شهید کشتی سانچی

953

تشییع پیکر سه شهید کشتی سانچی در فرودگاه امام خمینی(ره)