تهدید و ترور منتقدان فرقه حلقه توسط اعضای حلقه!

7,729
انجمن نجات از حلقه 85 دنبال‌ کننده
7,729 بازدید
اشتراک گذاری
متاسفانه طرفداران عرفان حلقه برای مطرح نمودن خود دست به هر کاری زده و حتی منتقدان اهل قلم و اعضای نجات یافته از فرقه ی حلقه را تهدید و یا ترور نموده اند.تبار شخصی است که به جرم افشای اسرار درونی این فرقه تهدید و سرانجام ترور شدwww.nejatazhalghe.i
pixel