13 - معرفی بند Pay to Play در ترم شیت

354

در ویدئوی قبل نکات مهم مرتبط با بند «اولویت نقدشوندگی» را برای شما توضیح دادیم. در این ویدئو بندِ اقتصادی-مالی Pay to Play را به شما معرفی خواهیم کرد. این بند زمانی اهمیت پیدا می کند که استارتاپ وارد یک Down Round Financing می شود. یعنی زمانی که استارتاپ به دلیل عملکرد یا سایر دلایل راند بعدی جذب سرمایه ارزشگذاری کمتری نسبت به راند قبلی داشته باشد و تامین مالی مشمول کاهش ارزش استارتاپ شده است.

Smartup Ventures
Smartup Ventures 96 دنبال کننده