تجارت سیاه با دختران شهرستانی در تهران

501
اغلب دختران گریخته از منزل وقتی از شهرها و شهرستان های خود وارد تهران می شوند راهی میدان شوش و پارک شوش می شوند و در معرض آسیب های بیشتر همچون اعتیاد و سوء استفاده های جسمی و روانی قرار می گیرند و چرخه آسیب تکرار می شود. موسسه کاهش آسیب نور سپید هدایت از طریق مرکز چامع کاهش آسیب بانوان در تلاش است در بدو ورود از زمان طلایی ای که هنوز دختران سرزمین مان تباه نشده اند، استفاده می کند و با اطلاع رسانی و ارائه خدمات مددکاری و روانشناسی آنها را به خانواده باز می گرداند و یا به سازمان بهزیستی ارجاع می دهد.
pixel