کارگاه آموزشی روش‌شناسی مطالعات کودکی- بخش اول

13
بخش دوم کارگاه روش‌شناسی مطالعات کودکی با عنوان ویژگی‌های روش‌شناسی در مطالعات کودکی با حضور پیام روشن‌فکر، دلارام علی و حسام حسین‌زاده در تاریخ شنبه 19 تیر 1400 برگزار شد.
pixel